DIRECTORY
of NGOs with Educational Programme, Bangladesh

Create Account | Sign In

Organizations in Division "Rajshahi"

SL. No Code Name of NGO Acronym Devision District Upazila Address Name & Designation (Chief of Org.) Phone (Chief of Org.) Email Name (Head of Education) Designation (Head of Education) Phone (Head of Education) Email (Head of Education) Founded at
1 506406007 Kola Adarsha Bizli Shangha KABS Rajshahi Naogaon Badalgachhi N/A, Kola , PO:Kola Hat Mr. Md. Matiur Rahaman, Executive Director 01724-384695 shamim_siddique@yahoo.com S.M. Gargis Azam Program Organizer 017268-75620 (P.O) 1948
2 506469008 Borendra Development Organization BDO Rajshahi Naogaon Niamatpur N/A, College Road, PO:Niamotpur Mr. Akhter Hossain, Executive Director 01730-005252 bdo.org55@yahoo.com Mr. Raju Ahmed Program Manager 01733-183485 bdo.org55@yahoo.com 1987
3 506460009 Association For Rural Cooperation ARCO Rajshahi Naogaon Naogaon Sadar N/A, Boalia, PO:Naogaon-6500 Mr. Sajal Kumar Chowdhury, Executive Director 88-0741-61318 arco.bangladesh@gmail.com Ms. Zahida Akther Programme Organizer 01718-870932 1996
4 506450024 Bahumukhi Polli Unnayan Sangstha BPUS Rajshahi Naogaon Mohadevpur N/A, Bazar Road, PO:Mohadevpur Mr. Md. Jasim Uddin, Executive Director 01717-142792 bpus09@yahoo.com Mr. Md. Ershad Ali (Director) Program Organizer 01717-142792 1999
5 501020074 Social Action For Human Needs In Technological Improvement SAHNTI Rajshahi Bogra Bogra Sadar #, S.P. Bridge Road, Natai para, PO:Bogra Sadar MD. MOTIOUR RAHMAN 01717230985, 01928-668968 shantibogra@gmail.com MST. MOMTAZ BEGUM COORDINATOR 01751407276 shantinbogra@gmail.com 2004
6 501020076 Pally Samazic Unnayan Sanggathan PSAUS Rajshahi Bogra Bogra Sadar #, Chandanbaisha Road, Naruli, PO:Bogra Mr. Md. Adul Hye, Executive Director 01722-358020 ngo.psaus@gmail.com Mr. Md. Zahidul Islam Deputy Director 01722-358020 ngo.psaus@gmail.com 1995
7 501088085 Sopan Sopan Rajshahi Bogra Sherpur Sarnal Par, Sherpor Hatkhola, PO:Sherpur Mr. Biren Das, Executive Director 01712-631865 sopan.777@yahoo.com Mr. Biren Das Executive Director 01712-631865 sopan.7772yahoo.com 1997
8 501020086 Alore Patha Alore Patha Rajshahi Bogra Bogra Sadar 22/15, Uposhohor, PO:Bogra Mr. Rofiqul Islam, Executive Director 01717-016758 rofiqulap@gmail.com Mr. Rofiqul Islam Executive Director 01717-016758 (E.D) rofiqulap@gmail.com 1996
9 501020092 Sikkha O Samajic Unnayan Sangstha SSUS Rajshahi Bogra Bogra Sadar H#3020, South Dhawapara, PO:Bogra Mr. Md. Abdul Mannan, Executive Chief 01917-349259 mannanesdo@gmail.com Mr. Md. Nurul Islam Head Master 01917-349259 (E.C) mannan.esdo@gmail.co 2008
10 501088093 Garidha Nuton Para Nari Kallan Somittee GNPNKS Rajshahi Bogra Sherpur Rahman Nagar, Rahman Nagar, PO:Polli Unnoon Academic Miss Shamsun Naher, Executive Director 01736-747364,01725-796614 gnpnks33@yahoo.com Mr. Md. Abu Shahim Program Officer 01912-120091(PO),01725-796614 1993
11 507037096 Agradut Bangladesh Agradut Bangladesh Rajshahi Chapainawabganj Gomastapur ., Station Para, PO:Rahonpur Md. Yahim Khan Rubel, Executive Director 0782-374145 agradutbangladesh@gmail.com Mr. Md. Katarul Islam Program Organizer 01716-960309(ED) 01730181068 (PO) yahiakhanrubel@gmail.com 2006
12 501020097 Gram Bikash Sangstha GBS Rajshahi Bogra Bogra Sadar B/53, Appartment# 4c/4d, Momota Garden, Chatergy Lane, Jeleswaritola, PO:Bogra Mr. Md. Nazir Hossain, Chief Executive 01722-212798,051-78186 gbs_bogra@yahoo.com Mr. Md. Amzad Hossain Assistant DE (Program) 01722-212798 (C.E), 01819-664128 (ADP) nazirhossain_gbs@yahoo.com 1991
13 501020100 Pollee Unnyon Prokolpo PUP Rajshahi Bogra Bogra Sadar Khonik Niloy, Cholklokman, PO:Bogra Mr. SK. Md. Abu Hassanat (Shahid), Chief Co-ordinator 051-65703 pupbogra@gmail.com Mr. Md. Masum Ali Program Officer 01711-302470 (C.O), 01733-700000 (PO) pupbogra@gmail.com 1986
14 507066103 Gremeen Bohumukhi Unnayan Sangstha (GBUS) GBUS (জীবাস) Rajshahi Chapainawabganj Chapainababganj Sadar 199, Shantimore, PO:Chapainawabgonj Mr. Md. Tariqul Islam (Tuku), Executive Director 0781-61265 gbus_tuku@yahoo.com Mr. Md. Sujan Ali Co-ordinator 01554713171 (C) 01713719869, 01712735853(ED) gbus_tuku@yahoo.com 2000
15 501020107 Landless Distressed Rehabilitation Organization LDRO Rajshahi Bogra Bogra Sadar H#02, Alom Manjil, Block#C, Chatrapur, Sherpur road, PO:Bogra = 5800 Mr. Mirza Motiul Alam (Bhutto), Executive Director 051-51034, 01710-970340 ed.ldro@yahoo.com Mr. Mirza Motiul Alam (Bhutto) Executive Director 01710-970340 (E.D) ed.ldro@yahoo.com 1994
16 507066108 Bangladesh Rural Youth Welfare Organization (BARYWO) BARYWO (বারিও) Rajshahi Chapainawabganj Chapainababganj Sadar All Nahid Bhaban, Shantimore, PO:Chapai Nawabganj Mr. Md. Zahid Hossain Reza, Executive Director 0781-61777 barywobd@gmail.com Mr. Md. Kamruzzaman Area Menager 01714222814(ED) 01713-376942 (AM) zahidr68@gmail.com 1998
17 501020109 Program For Eco-Social Development PESD Rajshahi Bogra Bogra Sadar Katnarpara, karnesion school lane, PO:Bogra - 5800 Ms. Mahfuz Ara Miva, Executive Director 051-61871 pesd.bogra@yahoo.com Mr. Md. Abubokar Siddique Program Officer 01712-923523 (E.D), 01716-407601 (PO) pesd.bogra@yahoo.com 1999
18 507066110 Chetona Manobik Unnoyan Sanghtha CMUS Rajshahi Chapainawabganj Chapainababganj Sadar 95, Jhilim Road, PO:Chapai Nababganj Mr. Md. Zafrul Alam, Executive Director 078155148, 01715483866 chetona174@gmail.com Mr. Md. Sohidul Islam Program Organizer 01715483866 (E.D) chetona174@gmail.com 1998
19 507066111 Bangladesh Center for Development Program (BCDP) BCDP (বিসিডিপি) Rajshahi Chapainawabganj Chapainababganj Sadar 322, Bishow Road, Arambag, PO:Bottala haat Mr. Altab Hossain, Executive Director 01716730704 bedpchapai@gmail.com Ms. Runaliala Supervisor 01983-760759 (SV), 01716-730704,01190-221571 (ED) bedpchapai@gmail.com 1999
20 506963138 Socio Economic And Education Development Society SEEDS (সিডস্) Rajshahi Natore Natore Sadar ., South Choukir Para, PO:Natore Mr. S.M. Habibur Rahman, Executive Director 01718-282120 hrmarshal@yahoo.com Ms. Afroja Begum Care Giver 01718-282120 (E.D) 01724339515 (CG) hrmarshal@yahoo.com 1997
21 501020140 Grameen Alo Grameen Alo Rajshahi Bogra Bogra Sadar S.K. Villa, Sebok Samitee Lane, Shibbati, PO:Bogra- 5800 Ms. Ferdousi Begum, Executive Director 051-67163 grameenalo@hotmail.com Mr. Md. Jewel Alam Khandokar Program Officer 01716-009392 (ED), 01731-196133 (PO) grameenalo@hotmail.com 2002
22 506963141 Sachetan Karama Sahayak Sangshtha SKSS Rajshahi Natore Natore Sadar #, Chakrampur, PO:Natore Ms. Afroza Begum, General Secretary 01558-795646 skss_rina@yahoo.com Ms. Afroza Begum General Secretary 01558-795646 (G.S) skss_rina@yahoo.com 1994
23 501020143 Gram Unnayan Karma GUK (গাক) Rajshahi Bogra Bogra Sadar Azaz Housing,Banani, Banani, PO:Bogra- 5800 Mr. Khandakar Alamgir Hossain, Executive Director 01755-640650 gukbogra@yahoo.com Mr. Md. Sanaul Hoque Co-ordinator 01755-640650 (ED), 01755-640750 (CO) ed.guk.bogra@gmail.com 1989
24 506963145 Adibashi Samaj Unnayan Sangstha ASUS Rajshahi Natore Natore Sadar ., North Borogacha, PO:Natore Mr. Noresh CH. Oraon, Executive Director 01711574420, 077162270 asus_natore@yahoo.com Mr. Prodip Pahan Supervisor 01711-574420 (E.D) 01737104048 (SV) 1995
25 507616152 Isamati Samaj Unnayan Sangstha ISUS Rajshahi Pabna Bera #, Shanila, PO:Bera Mr. Md. Abul Kalam Azad, Chief Executive Officer 01719039588 isamati_07@yahoo.com Mr. Md. Abul Kalam Azad Chief Executive Officer 01719039588 1999
26 507633154 Kalayani Samaj Seba Sangstha KSSS Rajshahi Pabna Faridpur #, Kaliani, PO:Demra Mr. Md. Babul Akter, Executive Director 01712168634 babulksss34@gmail.com Mr. Md. Abdus Salam Program Organizer 01712415278 (ED) 2000
27 507639156 New Era Foundation NEF Rajshahi Pabna Ishwardi #, Char Surkamari, PO:Joy Nagar Mr. Monjur Rahman Biswas, Executive Director 01711330989 nef.orgbd@gmail.com Mr. Mostaq Ahmed Kiron Programme Co-ordinator 01711330989 nef.orgbd@gmail.com 1998
28 507639157 Uzziban Somaj Kallayan Songstha USKS Rajshahi Pabna Ishwardi #, Shershah Road (Beltola), PO:Ishwardi Mr. Md. Rasel Rana, Executive Director 01716824262 usks.ishurd@yahoo.com Mr. Md. Abudur Rahim Programme Officer 01716824262(ED), 01721311728 (P.O). md.raselrana@yahoo.com 2005
29 507655158 Banchte Chai Samaj Unnayan Samity BCSUS Rajshahi Pabna Pabna 167, New Dhaka Road, New Dhaka Road, Noskorpur, PO:Kalikur Mr. Md. Abdur Rob Mantu, Executive Director 01711149807 kamal_pabna@yahoo.com Mr. Md. Salim Ahmed Programme Officer 01711149807 (E.D).01724686181(P.O). 1983
30 507655159 Programme For Community Development PCD Rajshahi Pabna Pabna #, Radhanagar Moktob More, PO:Pabna Mr. Md. Shafiqul Alom, Executive Director 0173166969 pcdpabna18@gmail.com Mr. Md. Monir Hossain Director 01711484290, 01718249992 (D),073166969. 1984
31 507655160 Anannyo Samaj Kallyan Sangostha ASKS Rajshahi Pabna Pabna #, Arifpur,Sujanagor, PO:Pabna-6600 Mr. Md. Abdul Ahmid, Executive Director 073163843,028956854 ed@askrmfibd.org,mokhles.asks@gmail.com Ms. Shahina Afroze Senior Programmer Officer 01931-693921 1983
32 508811161 Palli Rakkha Sangstha PARAS Rajshahi Sirajganj Belkuchi ., Adachaki, PO: Adachaki Mr. Md. Nasirul Hakim, Executive Director 01711-887678 parassiraj@yahoo.com Mr. Md. Al-Amin Supervisor 01743-121555 1987
33 507655162 Sornali Mohila Samity SMS (এসএমএস) Rajshahi Pabna Pabna House #E1,Block D., Saesta Khan Road, PO:Pabna-6600 Ms. Anwara Choudhury, Executive Director 0731-66706 sms_pabna@yahoo.com Mr. Md. Ludfor Rahman Program Officer 01715-367126 (ED), 01712270079(P.O) 1997
34 507655163 Association For Socio-Economic Development of Bangladesh ASEAB Rajshahi Pabna Pabna #, Kkayer Bagan, Bharara, PO:Pabna-6600 Md. Mokhlesur Rahman, Co-ordinatro 01712-689167 pc.ascab.pabna@gmail.com Md. Abdul Malik School Supervisor 01712-689167,01743933930(Co-Ordinator). pc.aseab.pabna@gmail.com, mrahman.aseab@gmail.com 1993
35 507655164 Bangladesh Organization For Social Service BOSS (বস্) Rajshahi Pabna Pabna #, Dwipchar, PO:Char Ashutaspur Md. Manjur Hossain (Mamun), Executive Director 01815004037 manjredboss@gmail.com Jahanara Parvin Project Manager 01815004037 (E.D),01712856824(P.O),01718355133(P.M) mamaun_bosspabna@yahoo.com,bossche@gmail.com. 1992
36 507655165 Suchana Somaj Kallyan Shangstha SSKS Rajshahi Pabna Pabna #, Gopalpur, PO:Pabna Ms. Purnima Islam, Executive Director 0731-65083 ssks.pabna@gmai.com Md. Ismail Hossain Program Officer 01711142876 (ED),01716758061(P.O) ssks.pabna@gmai.com 1990
37 507672166 Diganta Somaj Kalyan Somity DSKS Rajshahi Pabna Santhia #, Shanthia Bazar, PO:Shanthia Ms. Shamsun Nahar Mukta, Executive Director 01711-134258, 07327-56234 digantasks@yahoo.com Mr. Md. Aynul Haque Program Organizer 01745-459978 (P.O) 1994
38 507655167 Key Organization Of Re-enforced Manual Investment KORMI (কর্মী) Rajshahi Pabna Pabna 167, New Dhaka Road, Lashkarpur, PO:Calico Cotton Mills Mohiuddin Md. Akber (Mithu), Executive Director 01711384286 korminet_2@gmail.com Md. Shafiqul Islam Program Officer 01711384286 (E.D), 01716175285 (P.O) 1993
39 507672168 Srizany Somaj Kallyan Songstha SSKS Rajshahi Pabna Santhia #, Shanthia, PO:Shanthia Mr. Md. Nizam Uddin, Executive Director 01711-962191 sokssanthia@gmail.com Md. Samsul Haque Program Oranizer 01725-744666 (P.O) 2001
40 507683169 Dulai Jana Kallyan Sangstha DJKS Rajshahi Pabna Sujanagar #, Dulai, PO:Dulai Mr. Md. Borkotali Bokul, Executive Director 01711172909 bakul.djks@yahoo.com Mr. Md. Jahangir Hossain Co-ordinator 01718-416354 1976
41 508112170 Organization for Social and Economical Development OSED (ওসেড) Rajshahi Rajshahi Bagmara ., Sreepur, PO:Bagmara Mr. Md. Shaiful Islam, Executive Director 01712-205383 shaiful.osed@gmail.com Mr. Md. Abdul Mozid Program Organizer 01735-393799 (P.O) 01712-205383 (ED) shaiful.osed@gmail.com 2000
42 508122171 Association For Community Development (A.C.D) ACD (এ.সি.ডি) Rajshahi Rajshahi Boalia H- 41, Shagorpara, PO:Ghoramara Ms. Salima Sarwar, Executive Director 0721-776601, 01713-098214 acdbd@yahoo.com Ms. Sharmin Subrina Program Co-ordinator 01713-098200(ED),01713-098214 (PO) acdbd@yahoo.com, sabrinabd@yahoo.com 1989
43 507655172 Shaheed Dr. Fazle Rabbee Foundation SDFRF Rajshahi Pabna Pabna #, Chatiany, Shahid Dr. Fazle Rabbee Road, PO:Pabna Mrs. Zinnat Ara Rahaman 01718219421 dr.rabbeefoundation@gmail.com Mrs. Zinnat Ara Rahman Chairman 01715811361 1995
44 508122173 Samata Nari Kallyan Sangstha SNKS (এসএনকেএস) Rajshahi Rajshahi Rajshahi Sadar 25, Sector-3, PO:Uposahar Mr. Md. Nazrul Islam, Executive Director 01714-049469 ed.snks@gmail.com Mr. Md. Aminul Islam Program Organizer 01765001730(ED), 01714-425553 (PO) www.snksbd.org 1996
45 508122174 Development of Integrated for Social Association DISA (দিশা) Rajshahi Rajshahi Rajshahi Sadar 32/2, Uposahar, PO:Shenanibash Ms. Delara Rahaman, Executive Director 01749-784932, 01715-844989 disa.rajshahi@gmail.com Mr. Md. Mazedul Islam Program Organizer 01749-784932 disa.rajshahi@gmail.com 1997
46 508122176 Niskrity Foundation NISKRITY (নিস্কৃতি) Rajshahi Rajshahi Rajshahi Sadar ., Siroil, PO:Ghoramara Mr. SKL Mohammad Lalon, Chief Executive 721861327,01711-302286,01912636174 niskrityfoundationbd@gmail.com Ms. Yesha Akter Program organizer 01742-819300 (P.O) niskrityfoundationbd@gmail.com 1985
47 501033178 Social Women Organization for Village Advancement SWOVA Rajshahi Bogra Dupchanchia #, Dupchanchia, PO:Dupchanchia Mr. Md. Anower-ul Azad, Executive Director 01711-908597 swovabd@yahoo.com Ms. Momotaz Mohal Director 01711-908597 (ED) 1997
48 508122180 Ashokta Punarbashan Sangstha (APOSH) APOSH (আপস) Rajshahi Rajshahi Rajshahi Sadar ., Laxmipur,Jhautala,Mithur More, PO:GPO-6000 Mr. Md. Abul Bashar (Poltu), Executive Director 721810745,721772981 abashar302@yahoo.com Mr. Md. Mobinul Islam Chairman Cum Counselor 01770-368191 (CC),01711-578302 (ED) abashar302@yahoo.com 1999
49 508122186 People's Resource Oriented Voluntary Association PROVA (প্রভা) Rajshahi Rajshahi Rajshahi Sadar 71/3, Upashahor, PO:Rajshahi Cantonment Mr. Abu M. Musa, Executive Director 0721-761512,017122-43689 musaprova@gmail.com,musaprova@librabd.net Mr. Anil Dash Co-Ordinator 01716-900092 (Co-Ordinator), 01712-243689 (ED) musaprova@librabd.net 1999
50 508122191 Ashrai Ashrai Rajshahi Rajshahi Rajshahi Sadar 180, 4, sector# 3, Upashahor, PO:Cantonment Mr. Md. Tofiqul Islam, Chief Executive Officer 02-9113358, 01721-760545, 01730-356866 ashrai@librabd.net, ashrailia@dhaka.net,basuniar@yahoo.com Mr. KMG. Rabbani Basunia Deputy General Manager 01713-383288 (C.E.O),01713-383292 (DGM) 1990
51 501033192 Social Development Organisation SDO Rajshahi Bogra Dupchanchia #, Dupchanchia, PO:Dupchanchia Prof. M.A. Mazid, Chief Executive 01712-942237 sdodup@gmail.com Mr. Md. Mahbub Alam Program Officer 01712942237 (CE), 01737006058 (PO) 1994
52 508125195 Thanapara Swallows Development Society. TSDS Rajshahi Rajshahi Charghat ., Thanapara, PO:Shardah Mr. Md. Raihan Ali, Executive Director 07223-56029, 7223-56067,01711-821173 raihanali2002@yahoo.com,thanaswallows@gmail.com Mr. Aminul Haque Head Teacher 01711-583801 (P.O) , 01851599318 (HT) raihanali2002@yahoo.com 1973
53 508134200 Angrasar Samaj Unnayan Songstha (ASUS) ASUS Rajshahi Rajshahi Godagari ., Kakonhat, PO:Kakonhat Mr. Rajkumar Shaw, Executive Director 01712-506019,01818-181256 adibashi.asus@yahoo.com,adibashi.asus@gmail.com Mr. Md. Fazlul Karim Project Co-ordinator 01818-181256 (CO) adibashi.asus@yahoo.com 1998
54 508134203 Social Organization For Voluntary Activities SOVA (শোভা) Rajshahi Rajshahi Godagari ., Kakonhat, PO:Kakonhat Mr. Md. MA Goni Mondol, Executive Director 01712-247367,01712-247367,01933411563 sova.kakon@yahoo.com Mr. Md. Luiza Mondor Co-ordinator 01722-037260 sovakakonhat@gmail.com 1999
55 508134205 Kakon Bohumukhi Unnayan Songstha KBUS (কাবিউস) Rajshahi Rajshahi Godagari ., Sundarpur, Collage Road, PO:Kakonhat Mr. Madhusudan Maitra, Executive Director 01711-962086,0172-805604 kbuskakon@yahoo.com Mr. Md. Anarul Islam Project Organizer 01711-962086 (E.D) 01765023490 (PO) 1998
56 508844206 National Development Programme NDP (এনডিপি) Rajshahi Sirajganj Kamarkhanda NDP Bhaban, Bagbari, PO:Shahid Nagar Mr. Md. Alauddin Khan, Executive Director 0751-63877, 0751-63870-71 (Extn-103),01713-383101 paresh.ndp@gmail.com Mr. Shipan Chandra Nag Program Organizer 01713-383147 shipon.nag@gmail.com 1992
57 508153208 Rajshahi Social Development Program RSDP (আরএসডিপি) Rajshahi Rajshahi Mohanpur ., Bidhirpur, PO:Bosonto Kader Mr. Md. Jahangir Salim, Executive Director 0721-800119, 01726376367 rsdp_bidirpur@yahoo.com Mr. Md. Amzad Hossain Branch Manager 01731-280724 (B.M) rsdp_bidirpur@yahoo.com 1993
58 508850209 Rupali Adarsha Dustho Mohila Kallayan Sangstha RADMKS Rajshahi Sirajganj Kazipur ., Natore Para, PO:Natore Para Ms. Baby Akhter, Chairperson 01719-665490 Ms. Baby Akhter Chairperson 01719-665490 1994
59 508861211 Progotishil Nari Prochesta PNP (পিএনপি) Rajshahi Sirajganj Raiganj ., Vuiya Ghati, PO:Vuiya Ghati Ms. Niskriti Das, Secretary 01712-801587 niskriti_pnp@yahoo.com Mr. Md. Amirul Islam Program Organizer 01747-853761 niskriti_pnp@yahoo.com 1997
60 508861212 Aongkur Kallyan Sangstha AKS Rajshahi Sirajganj Raiganj ., Ghospara, PO:Chandaikona Mr. Subroto Kumar Ghosh (Tapos), Executive Director 07526-56207 taposkaks@gmail.com Mr. Biplob Kumar Biswas Program Organizer 01717-833571 (P.O), 01711-071338, 01713-776466 taposhaks@gmail.com 1998
61 508878213 Nari-O-Shisu Kallayan Sangstha NSKS Rajshahi Sirajganj Sirajganj ., Chak Shiyalkol , PO:Shiyalkol Ms. Hosne Ara Lovely, Executive Director 0751-64376 nskfbd2012@gmail.com Mr. Md. Shaheen Mahmud Co-ordinator 01740-551706(C.O) nskfbd2012@gmail.com,shofikul_600@yahoo.com 1993
62 508172214 Mahle Adibashi Artho Samajik Unnayan Sangstha MAASAUS Rajshahi Rajshahi Paba ., Damkura Hat, PO:Damkura Hat Mr. Zakarias Dumri, Executive Director 01714-493208 maasaus2001@yahoo.com Mr. Sondha Mandri Project Officer 01714-493208 (E.D), 01740-222581 (Project Officer) maasaus2001@yahoo.com 2000
63 508878215 Dip Shetu Dip Shetu Rajshahi Sirajganj Sirajganj ., Diar Baddyonath, PO:Shialkole Mr. Md. Jahangir Alam Raton, Executive Director 0751-62508 dip_shetu@yahoo.com Mr. Md. Shahidul Islam Babu Field Co-ordinator 01714-234692, 01711-811266 dip-shetu@yahoo.com 1990
64 508172216 Partner Partner Rajshahi Rajshahi Paba ., Bholabari, PO:Poba Mr. Md. Abdus Sobhan Meah, Executive Director 0721-800220, 0721-773840, 01711-811188 partnerbdraj@gmail.com Ms. Alima Khatun Director Program 01711-811188 (E.D), 01716-203485 (Director Program) partnerbdraj@gmail.com 1994
65 508878217 Program For Women Development PWD Rajshahi Sirajganj Sirajganj ., Amlapara, PO:Sirajganj Ms. Husne Ara Joly, Executive Director 01716-600728 pwdnishad@yahoo.com Ms. Shashnas Pervin Trainer 01716-600728 (E.D),01719534495 (Trainer)) 1999
66 508172221 Sonali Sopno Sangostha (SPS) SPS (এসপিএস) Rajshahi Rajshahi Paba ., Damkurahat, PO:Damkura Mr. Md. Abdul Alim (Chairman) 01710-729960 sopnosonali8@gmail.com Mr. Md. Rokon-Uz-Zaman Program Organizer 01710-729960 (Chiarman) 01738-44411 (P.O) 1999
67 508172227 Dustho Mohila Kallyan Samiti, (DMKS) DMKS Rajshahi Rajshahi Paba 249/10, Borogachi, PO:Borogachi Ms. Rahima Begum, Executive Director 01723-579535 dmks.raj@gmail.com, raselahmedr22@gmail.com Mr. Md. Razib Ahmmed Liton Head Master 01723-579535 (ED) 01713383237 (HM) 1999
68 508172229 Ashar Prodip ASHAR PRODIP (AP) Rajshahi Rajshahi Paba ., Sahapur, PO:Dharusa Ms. Monuara Yeasmin, Executive Director 01717-290160, 01713-195465 asharprodip1999@gmail.com Mr. Md. Golam Mostofa Program Organizer 01733-290346 (P.O) 1999
69 508172231 Mukti MUKTI (মুক্তি) Rajshahi Rajshahi Paba ., Nowhata College more, PO:Nowhata Mr. Netai Kumar Shaha, Executive Director 0721-800026 Mr. Netai Kumar Shaha Executive Director 0721-800026 1998
70 508878238 Center for Community Development Services CCDS Rajshahi Sirajganj Sirajganj ., Sirajgonj Sadar, PO:Sirajgonj Sadar Mr. Md. Ayub Ali, Executive Director 01712-157886 ayubccds@gmail.com, ccdssirsj@gmail.com Mr. Md. Saiful Islam Program Organizer 01724-619741 ayubccds@gmail.com 1998
71 508844245 Kamarkhand Palli Unnayan Sangstha KPUS Rajshahi Sirajganj Kamarkhanda ., Simanto Bazar, Solpomahmudpur, PO:Nandina Kamalia Mr. Md. Asraful Alam, Executive Director 01712-694514 kpus.asraful@gmail.com Mr. Md. Ruhul Amin Co-ordinator 01725-092236(C.O) 1999
72 508861250 Gono Kallyan Sangstha GKS Rajshahi Sirajganj Raiganj ., Nalka, PO:Nalka Ms. Saima Yeasmin, Executive Director 01715-605283 gks.bd@yahoo.com Mr. AKM. Youfufjee Director 01711-137673 gks.bd@yahoo.com 1985
73 508878254 Bangladesh Sonali Sangstha BSS Rajshahi Sirajganj Sirajganj ., Sealkole , PO:Sealkole Mr. Md. Abu Kayes, Executive Director 01718-280263,01714972993 bsssiraj@yahoo.com,bssbd93@bttb.net.bd Mr. Md. Jahangir Alam Monitoring Officer 01721-338844(M.O) 1993
74 508878257 Socio Health And Rehabilitation Program SHARP (শার্প) Rajshahi Sirajganj Sirajganj Sharp Complex, Fakirtola, PO:Khokshabari Mr. Md. Showkat Ali, Director 0751-64569, 01716-157772 sharpbd1955@gmail.com Mr. Md. Abdul Mannan Project Co-ordinator 01718-308203 1992
75 508894262 Sukher Sandhan SS Rajshahi Sirajganj Ullahpara ., Kayra Bazar, PO:Kayra Bazar Mr. Md. Shah Jamal, Executive Director 01714-945535 shazamal586@yahoo.com Mr. Md. Sha Alam Supervisor 01740-971487 (S) 1999
76 503847283 Manab Shahayak Kendra MSK Rajshahi Joypurhat Joypurhat Sadar Naopara , Naopara, PO:Mollikpur Mr. Md. Enamul Haque, Executive Director 01718-330358 mskpallibala@hotmail.com,mskdisability@yahoo.com Mr. Md. Raihan Kabir Programme Officer 01734-107392 (P.O),01718-330358(E.D) mskdisability@yahoo.com,mskpallibala@hotmail.com 1999
77 503847285 Protiva Mohila Unnayan Sangstha PMUS Rajshahi Joypurhat Joypurhat Sadar House # 02, BRTC Road, PO:Joypurhat Sadar Ms. Ad. Firoza Chowdhury, Executive Director 01710-146512 kabir.it.as@gmail.com Md. Mamunur Rashid Programme Officer 01710-146512 (E.D) kabir.it.as@gmail.com 1996
78 503847287 Dustha Manabatar Seba Sangstha DMSS Rajshahi Joypurhat Joypurhat Sadar Khanjanpur, Sadar Road, PO:Khanjanpur Mr.Apurba Sarkar, Executive Director 01711-056957 awditi@yahoo.co.in Ms.Mousumi Roy Training Officer 01711-056957 (E.D),01716-866679(T.O) awditi@yahoo.co.in 1991
79 503847291 Upoma Samaj Unnayan Songstha USUS Rajshahi Joypurhat Joypurhat Sadar Keshabpur, Nishirmor,Kashiabari(Fram), PO:Joypurhat Mr.Sujan Kumar Mondal, Executive Director 01712-475824 upomajoy@yahoo.com Mr.Sujan Kumar Mondal Executive Director 01712-475824 , 01713-729956 upomajoy@yahoo.com 1999
80 503874295 Social Development Service SDS Rajshahi Joypurhat Panchbibi #, West Balighata (Bottoli), PO:Panchbibi Ms. Ayesha Akter, Executive Director 01711-054796 sds_aysha@yahoo.com Mr. Md. Ataur Rahman Co-Ordinator 01917-760570 , 01710-789811 sds_aysha@yahoo.com 2000
81 501040305 Society for Own Village Advancement SOVA Rajshahi Bogra Gabtali #Chandon Baisha Road, Lathiganj, PO: Moria Mr. Md. Montezar Rahman, Executive Director 01716-948596 sova_bogra@yahoo.com Mr. Md. Sakil Ahmed Supervisor 01770-601610 (S) 1996
82 501081312 Mothurapara Mohila Unnayan Sangstha MMUS Rajshahi Bogra Sariakandi #, Mothurapara, PO:Kutubpur Ms. Angur Jahan, Executive Director 01712-250282 Mr. Md. Shahjahan Ali Director 01712-250282 1989
83 501081320 Grameen Krishok Sohayak Sangstha GKSS Rajshahi Bogra Sariakandi Sars/Basundhara R/A, Hasana Para, PO:Bogra Sadar Mst. Rebeka Sultana, Managing Director 01714-928590 gkss_org@yahoo.com Mst. Rebeka Sultana Managing Director 01987-707201 gkss_org@yahoo.com 1997
84 506963323 Neda Society NEDA Rajshahi Natore Natore Sadar #, Dighapatia, PO:Dighapatia Ms. Jahanara Beauty (Executive Director) 01711-446866/01743-909276 nedanatbd@gmail.com Mr. Md. Zillur Rahman Co-ordinator 01711-446866 (E.D), 01728585702 (CO) 1998
85 501081324 Polly Gono Unnayan Sangstha PGUS Rajshahi Bogra Sariakandi #, Hindukandi, PO:Shariakandi Adv. Md. Sakhawat Hossain, Executive Director 01197-091433 pgus_sha@yahoo.com Mr. Md. Robiul Islam Co-ordinator 01718-969000 (Co-ordinator) pgus_sha@yahoo.com 1997
86 506963325 Sathi SATHI (সাথী) Rajshahi Natore Natore Sadar #, Bargacha Half Rasta, PO:Natore sadar Mr. Md. Shibly Sadick, Executive Director 01712243760 ngosathi@gmail.com Md. Salim Hossain Co-ordinator 01712-243760 (E.D),01725252814 (CO) ngosathi@gmail.com 1997
87 506963326 Access Toward Livelihood And Welfare Organisation ALWO Rajshahi Natore Natore Sadar 81/1, Hazra, PO:Natore Ms. Shamima Laizu Neela, Executive Director 077161255/01740-933883 alwonat@yahoo.com Mr. Biplob Chowdhury Co-ordinator 01711-384298 (E.D), 01714-781254 (CO) alwonat@yahoo.com 1997
88 501081327 Rural Development Foundation RDF Rajshahi Bogra Sariakandi #, Hindukandi, PO:Sariakandi Mr. Md. Shafiul Islam, Executive Director 01716-020521 rdfsariakandi@gmail.com Mr. Md. Shafiul Islam Executive Director 01716-020521 rdfsariakandi@gmail.com 2000
89 506991328 Palli Kallyan Shikkha Society (PKSS) PKSS (পি কে এস এস) Rajshahi Natore Singra #, Para Paranagar, PO:Singra Ms. Daisy Ahmed, Executive Director 01712145001 pkssdaisy@yahoo.com Mr. Md. Humayan Kabir Program Officer 01758165737 (PO), 01712145001 (ED) pkssdaisy@yahoo.com 1994
90 501081336 Kuptola Mohila Unnayon Sangstha KMUS Rajshahi Bogra Sariakandi #, Hindukandi, PO:Shariakandi Mrs. Hasna Banu, Executive Director 01718-616196 hasna.kmus@gmail.com Mr. Md. Biplob Mia Co-ordinator 01813-040941 hasna.kmus@gmail.com, biplob445@gmail.com 2001
91 501085356 Gana Unnayon Shangosthon GUS Rajshahi Bogra Sahajanpur Joyontipara, Joyontipara, PO:Kamarpara Mr. Md. Saider Rahman, Executive Director 01718-783274 Mr. Md. Saider Rahman Executive Director 01718-783274 (E.D) 1992
92 501088362 Hamsayapur Akota Sangho HAS Rajshahi Bogra Sherpur Hamsayapur, Kathaltola, Sherpur, Dhaka Road, PO:Sherpur Mr. Md. Abdul Kuddus, Executive Director 01716-727186 Mr. Md. Abdul Kuddus Executive Director 01716-727186 (ED) 1998
93 501088364 Nari Gagoroni Sangstha NGS Rajshahi Bogra Sherpur Mohipur, Jamtola, Mohipur, PO:Sherpur Mr. Md. Nurul Islam, Executive Director 01712-401696 ripan.ok22@gmail.com Miss Aysha Khatun Program Officer 01712-401696 (ED), 01729575865 (PO) ripan.ok22@gmail.com 1999
94 501088366 Probaho Mohela Unnayan Sangstha Rajshahi Bogra Sherpur Town Colony, Town Colony, PO:Sherpur Mr. Md. Abu Affan, Executive Director 01718-657546 pmusarfan@yahoo.com Mr. Md. Abu Affan Executive Director 01718-657546 pmusarfan@yahoo.com 2009
95 501088369 Mohela Social Unnayan Songstha MSUS Rajshahi Bogra Sherpur Town Colony, Sherpur, PO:Sherpur Mr. Faruk Hossain, Executive Director 01719-538797 Ms. Kadeza Pervin Program Officer 01719-538797 (ED), 01829-375730 (PO) 2001
96 501088372 Maitree Palli Unnayan Sangathon MPUS Rajshahi Bogra Sherpur Khandakarpara, Khandakarpara, PO:Sherpur Mr. Md. Abdus Sattar, Executive Director 05029-77159, 88355 moitree92_bd@yahoo.com Mr. Md. Tajul Islam Program Officer 01712-683589 (ED), 01728-056061 (PO) 1991
97 501095380 Sonatola Persons Progress Association SPPA Rajshahi Bogra Sonatola #22, Garchaitannapur, PO:Sonatola Mr. Md. Razaul Karim, General Secretary +88 sppa2001@yahoo.com Mr. Md. Anamul Haque Program Officer 01716-030477 (G.S.), 01927-524326 (P.O), 01924-148887 sppa2001@yahoo.com 2000
98 501095381 Bornomala Gram Unnayon Sangstha BGUS Rajshahi Bogra Sonatola #, Naodaboga, PO:Hatkaramja Mr. Md. Jahiruddin Shibu, Executive Director 01719-201392 Mr. Md. Muklesar Rahman Program Officer 01718-742310 1999
99 506915872 Shopan Mohila And Shishu Unnayan Sangstha SMSUS (এসএমএসইউএস) Rajshahi Natore Baraigram ., Moukhara, PO:Nouparahat Ms. Tasmiara Begum, Chairman 01712028145 Ms. Monira Begum Head Teacher 01712028145 (C), 01736044796 (H.T) 2002
100 506915875 Social Advancement For People's Liberation Agency SAPLA (শাপলা) Rajshahi Natore Baraigram ., Kechuakora, PO:Ahmedpur Bazar Mr. AZM. Ashraf-Uz-Zaman, Executive Director 01711363153, 01713730579 sapla_azm@yahoo.com Mrs. Nazma Naher Head Master 01711363153 (ED) 01722030720 (H.M) sapla_azm@yahoo.com 1983
101 506941880 Polli Development Services (PDS) PDS (পিডিএস) Rajshahi Natore Gurudaspur ., Kachikata, PO:Kachikata Mr. Md. Anisuzzaman (Bokul), Executive Director 01798717773 anisuzzaman2.pds@gmail.com Mr. Md. Jahangir Alam Program Organizer 01798717773 (E.D), 01733294916 (P.O) anisuzzaman2.pds@gmail.com 1997
102 506941881 Progoti Samaj Kallyan Songstha PSKS (পিএসকেএস) Rajshahi Natore Gurudaspur ., Gurudaspur, PO:Gurudaspur Mr. Md. Zakir Hossain, Executive Director 01712204521 pskszakir@gmail.com Mr. Md. Mobarok Hossain Program Organizer 01712204521 (E.D), 01725869484 (P.O) pskszakir@gmail.com 1995
103 506963883 Nari And Shishu Kallayan Sanghstha (NSKS) NSKS (এনএসকেএস) Rajshahi Natore Natore Sadar 97, Road No-4, Uttar Chokirpur, PO:Natore-6400 Ms. Rowshon Ara Shamoly, Executive Director 01716262367 nsksnat@yahoo.com Ms. Aloka Sarkar Program Organizer 01735315617,01716262367 (ED) nsksnat@yahoo.com 1995
104 506915884 Gana Jagaran Samaj Seba Sangstha (GJSSS) GJSSS Rajshahi Natore Baraigram ., Agran, PO:Agran Mr. Md. Khademul Islam, Executive Director 01711235352 gjsss@gmail.com Mr. Md. Sarour Hossen Program Organizer 01721666361 (P.O) 01711235352 (E.D) gjsss@gmail.com 1985
105 506991885 Palli Kallyan Shikkha Society (PKSS) PKSS (পিকেএসএস) Rajshahi Natore Singra #, Para Joynagar, PO:Singra Ms. Daisy Ahmed, Executive Director 07726-63181 pkssdaisy@yahoo.com Mr. Md. Humayan Kabir Program Officer 01758165737 (P.O) 01712145001 (E.D) pkssdaisy@yahoo.com 1994
106 508889897 Protibondhi Kallyan Shangsta PROKOS (প্রকস) Rajshahi Sirajganj Tarash ., Naogaon, PO:Sharifabad Mr. Md. Khairuzzaman, Executive Director 01757-649619 prokos.10@gmail.com Mr. Md. Khairuzzaman Executive Director 01757-649619 2010
107 503847918 Protyasha Protyasha Rajshahi Joypurhat Joypurhat Sadar 26, Durgaduha Bazar, PO:Joi-Purbotipur Dr. Md. Nazrul Islam, Executive Director 01727-077162 dr.najrulislam34@gmail.com Mr. Md. Ataur Rahman 01727-077162 dr.najrulislam34@gmail.com 1994